Požární ochrana

zajišťování požární ochrany v souladu s právními předpisy – zákon 133/85, vyhl. 246/01, vyhl. 23/08
zpracování veškeré dokumentace mimo požárně bezpečnostního řešení ( posouzení požárního nebezpečí, dokumentace zdolávání požárů, dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím, stanovení organizace zabezpečení požární ochrany, požární řády, požární poplachové směrnice, požární evakuační plán, řád ohlašovny požárů, tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek požární ochrany, směrnice pro preventivní požární hlídky … )
provádění preventivních prohlídek požární ochrany
provádění školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně případně i zaměstnanců
provádění odborné přípravy preventivních požárních hlídek
poradenská činnost

Moc Pavel ooz v PO
č. Z-748/97


tel. : 602467589